Luft - Vann varmepumpe

Finn varmepumpen til ditt behov

Luft - Vann varmepumper

I luft, jord, sjø og fjell finnes det energi i form av varme. Denne energien kan utnyttes til å varme opp boliger, til tross for at temperaturen i utgangspunktet er lavere enn den du ønsker inne i boligen.
En varmepumpe henter ut energien fra omgivelsene, tilfører noe elektrisitet og flytter varmen inn i huset. En varmepumpe bruker derfor mindre energi til å produsere samme mengde varme som en vanlig elektrisk ovn.

Varmepumpene navngis etter hvor de henter varmen fra. En luft/vann- varmepumpe henter varmen fra ute- eller avtrekksluft og distribuerer den i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer. En avtrekksvarmepumpe henter varme fra avtrekksluften før den ventileres ut.

Denne varmen brukes som oftest til oppvarming av tappevann og oppvarming av selve boligen via et vannbåret system. Fordelen med vannbåren varme er bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur. Med vannbåren varme har du fleksibilitet i forhold til valg av oppvarmingskilde.

Luft-vann varmepumpe er best egnet for deg som:
 • Bor i bolig med vannbåren varmefordeling i huset. Hvis ikke må du ta høyde for å investere i et vannbåret varmesystem i tillegg.
 • Har et totalt energiforbruk over 25.000 kWh per år.
 • Bor i områder med milde vintre eller har lang fyringssesong.
 • Har annen oppvarmingskilde i tillegg, for eksempel vedovn, pelletskamin eller panelovner. De fleste varmepumper har elektriske elementer som kobles inn automatisk når varmepumpen ikke klarer å dekke hele oppvarmingsbehovet.
 • Har stort forbruk av tappevann.
Plassering

En Luft-vann varmepumpe består av en innedel tilknyttet varmtvannsbereder og en utedel. Disse er knyttet sammen med kjølerør og elektrisk kabel, men kan om ønskelig monteres på ulike sider av huset.

Innedelen

Innedelen plasseres ved fordelingsstokk (et rør som samler vannstrømmer fra mindre rør) til gulvvarme, i fyrrom eller ved varmtvannsbereder.

Utedelen

Riktig plassering av utedelen er vesentlig for problemfri drift og et godt energispareresultat på lang sikt. Utedelen lager noe vibrasjonsstøy. Vi anbefaler derfor at den ikke festes til husets kledning, men at den monteres på et stativ på bakken eller festes til grunnmuren. Sjekk snødybden. Sørg også for god drenering vekk fra huset fordi det skilles ut en del vann ved avriming av utedelen. Utedelen bør være skjermet mot nedbør og vind med for eksempel overbygg.

Varmepumper skal tilfredsstille de krav som stilles til støy i Byggeforskriften. Her er det satt ulike krav for dag, kveld og natt. Siden varmepumpen ikke er avslått om natten er det nattkravet som er retningsgivende. Gjeldende nattkrav er 35 decibel utendørs. Hvis plasseringen er nær soveromsvindu anbefaler vi ikke over 30 decibel. Innendørs stilles det ikke krav i forskriftene, men vi anbefaler å kontrollere støynivået, særlig hvis den skal plasseres nær et oppholdsområde.

Fordeler og ulemper

Fordeler:

 • Varmekilden (uteluft) er tilgjengelig overalt.
 • Unngår boring, graving, etc; moderate investeringskostnader ettersom varmeopptakssystemet er en integrert del av anlegget.
 • Høy virkningsgrad – spesielt i kystnære områder med høy middeltemperatur.
 • Lavere investeringskostnader enn vann/vann varmepumper som berg-, jord- og sjøvarmepumper.

Ulemper:

 • Varmepumpen har lavest varmefaktor og lavest varmeytelse når varmebehovet er størst (lite varme å hente i uteluft på de kaldeste dagene). Dermed har du større behov for tilleggsvarme enn ved bruk av vann/vann varmepumpe.
 • Utedelen på luft/vann-varmepumpe har kortere levetid enn f.eks. borehull som varmeopptakskilde til vann/vann-varmepumpe.
 • Ved temperaturer lavere enn 2 til 5 °C avsettes fuktigheten i luften som rim på fordamperflaten, og varmepumpen avrimes automatisk. Da vil effektfaktoren reduseres.
 • Fuktig og saltholdig luft kan forkorte levetiden til varmepumpens fordamper.
Lønnsomhet

Lønnsomheten er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, utforming og drift av anlegget. Prisen på luft-vann varmepumpe inkludert installasjon kan variere mye. Gode luft/vann-varmepumper koster normalt 60.000-100.000 kroner. Montering kommer i tillegg. Levetiden er opptil 15 år.

I dette eksemplet dekker varmepumpen 75 % av det totale oppvarmingsbehovet. Det benyttes en gjennomsnittlig årsvarmefaktor for pumpen på 2.7.

Ved strømpris på 1 kr/kWh.

Verdt å vite

Moderne varmepumper benytter «inverter-teknologi», dvs. trinnløs regulering av kompressoren. Dette reduserer slitasjen og bedrer virkningsgraden. Inverter-teknologien har vært i sterk utvikling og varmefaktoren varierer noe mellom de forskjellige produsentene. Det er derfor viktig å sjekke varmefaktoren ved ulike utetemperaturer og ved ulik ytelse av varmepumpen.

Det mest vanlige kjølemediet i luft/vann-varmepumper i dag betegnes R-410A. R-407 C og R-404A benyttes også.

Ved avriming utfelles vann som vanligvis samles i en dryppanne i bunnen av utedelen og dreneres vekk. Pumpen må være tilpasset norsk vinter slik at vannet ikke fryser. Enkelte varmepumper slås automatisk av ved -15 °C til -20 °C.

Varmefaktor (COP, Co efficient of Performance)

 • Angir avgitt effekt delt på tilført effekt.
 • Varmefaktoren forteller hvor mange ganger mer varme som avgis i forhold til den elektrisiteten som tilføres.
 • Jo høyere, desto bedre.
 • Varierer med utetemperatur og hastighet på pumpen.
Kjølemedium

Væske som lett fordamper. Ved å veksle mellom gass og flytende form, kan den oppta og avgi varme. Godkjente kjølemedier skader ikke ozonlaget dersom de lekker ut, og er heller ikke giftige eller brennbare. De kan likevel gi kraftige frostskader eller skade øynene dersom man får dem på seg.

Hovedkravet som stilles til nye boliger i teknisk forskrift av 2007 er at omtrent halvparten av energi behovet til oppvarming av vann og bolig skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn strøm og olje/gass. En luft/ vann-varmepumpe kan bidra til at kravet oppfylles.

 • Faktorer som påvirker valget av varmepumpe er blant annet energi behov, tilgjengelige varmeopptakskilder, beliggenhet og varmesystem.
 • Vær oppmerksom på at isolasjon, ventilasjon, oppvarmingsbehov, energikilde og varmefordelingen i boligen bør sees i sammenheng.
Huskeliste når du skal kjøpe:
 • Sjekk om pumpen er stor nok for ditt oppvarmingsbehov. De vanligste varmepumpene har en varmeytelse på 5 til 12 kW, men effekten vil normalt reduseres ved lave utetemperaturer.
 • Sjekk at varmepumpen er tilpasset norsk vinter. Den bør ha varmekabel i bunnpanne/ dreneringskanal. Sjekk også at varmepumpen tåler saltholdig luft, noe som er vanlig lang kysten.
 • Sjekk med leverandøren hva slags vedlikehold som må til for få god driftsikkerhet. Det er vanlig at filtre må byttes hver 6. måned for å opprettholde filtreringseffekten.
 • Har leverandøren godt renommé? Be om referanser og sjekk dem!
 • Be om pris inkludert montering. Inkluderer monteringen etterkontroll?
 • Benyttes en fagforhandler er det lettere å avklare forhold rundt garantier, service og deler
 • Inngå skriftlig kontrakt og ta med alle løfter fra leverandør.
 • Varmepumpen bør installeres av fagfolk.
 • Be om skriftlig brukerveiledning, som viser hvordan anlegget skal drives og reguleres. Brukerveiledningen bør være på norsk.
 • Sammenlign ulike varmepumpers varmefaktor ved samme temperatur.
 • Sjekk at pumpen har trinnløs regulering/inverter.
 • Sjekk antatt levetid, anslagsvis 10-15 år.
 • Luftvarmepumpen kan lage en del støy, særlig utendørs. Sjekk lydnivået.
 • Spør om Euroventsertifisering og eventuelt uavhengige tester.
 • Sjekk innspart energi over varmepumpens levetid. Besparelse på for eksempel 8.800 kWh/år (energiforbruk til oppvarming 25.000 kWh) og 10 års levetid gir en total besparelse på 88.000 kWh (ca. kr 88.000 ved antatt gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kW).
 • For forbruker gjelder 5 års reklamasjonsrett på hele anlegget, både produkt og installasjon.

Sikre varmepumpens levetid

Service på varmepumper

Varmepumper har behov for vedlikehold for å sikre levetiden og fortsatt gi bra ytelse. Vi tilbyr service på varmepumper.

Ny Luft - Vann varmepumpe?

Er du på utkikk etter en ny varmepumpe? Ta kontakt med oss i dag for en gratis befaring!

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle