Led-lysrør

Led-lysrør

Kyoto-protokollen er en oppfølging av Klimakonvensjonen.

Protokollen fastsetter tallfestede og bindende rammer for utslipp av klimagasser.

Kyoto-protokollen ble vedtatt 11. Desember 1997 og ble satt i kraft 16. Februar 2005.

Der forpliktet Norge til å redusere klimagassutslippene med 30 % innen 2020.

Landet skal være “karbonnøytralt” innen 2050.

Dette må føre til betydelige kutt nasjonalt, noe som vil forplikte alle samfunnsaktører.

Energireduksjon i alle bygg bør være høyt opp på listen over tiltak som kan gjøres.

Presentasjon av Led-rør

Se til samarbeidspartner >>